Online SVG-omvandlare

Konvertera bilder i valfritt format till SVG-format

Loading...

Verktygsintroduktion

Den online SVG-konverteraren kan användas för att konvertera olika bildfilformat (som JPG, PNG, GIF, BMP, etc.) till SVG-format.

SVG-omvandlaren stöder batchbearbetning av bilder, vilket gör att du snabbt kan konvertera hundratals bilder till SVG-format samtidigt, vilket avsevärt förbättrar konverteringseffektiviteten.

SVG-bildformatet (Scalable Vector Graphics) är ett XML-baserat vektorgrafikfilformat som använder text för att beskriva grafiska element och attribut, istället för ett pixelraster. SVG-formatet stöder förlustfri skalning och minskning, och filstorleken är relativt liten, vilket gör det lämpligt för scenarier som kräver bildklarhet och skalbarhet, som webb-grafik, ikoner, kartor och datavisualisering.

>