Trình chuyển đổi SVG trực tuyến

Chuyển đổi hình ảnh từ bất kỳ định dạng nào sang định dạng SVG

Loading...

Giới Thiệu Công Cụ

Trình chuyển đổi SVG trực tuyến có thể được sử dụng để chuyển đổi các định dạng tệp hình ảnh khác nhau (chẳng hạn như JPG, PNG, GIF, BMP, v.v.) sang định dạng SVG.

Trình chuyển đổi SVG hỗ trợ xử lý hàng loạt hình ảnh, cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi hàng trăm hình ảnh sang định dạng SVG cùng một lúc, nâng cao hiệu quả chuyển đổi đáng kể.

Định dạng hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) là một định dạng tệp đồ họa vector dựa trên XML sử dụng văn bản để mô tả các yếu tố và thuộc tính đồ họa, thay vì lưới pixel. Định dạng SVG hỗ trợ thu phóng mà không mất dữ liệu và kích thước tệp tương đối nhỏ, phù hợp cho các kịch bản yêu cầu độ rõ nét và khả năng mở rộng của hình ảnh, chẳng hạn như đồ họa web, biểu tượng, bản đồ và trực quan hóa dữ liệu.

>