เครื่องดูภาพ PNG ออนไลน์

ดูภาพ PNG รองรับพิกเซลโปร่งใส

Loading...

แนะนำเครื่องมือ

ตัวดูภาพ PNG ออนไลน์ใช้รูปแบบกระดานหมากรุกสีเทาและสีขาวในการแสดงพื้นหลังโปร่งใส เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแยกแยะพิกเซลโปร่งใสและพื้นหลังได้อย่างชัดเจน เนื้อหาของภาพจะไม่ได้รับผลกระทบจากสีพื้นหลัง

โปรแกรมดูภาพ PNG สามารถแสดงส่วนที่โปร่งใสของภาพได้อย่างถูกต้องโดยไม่ใช้พื้นหลังสีขาวหรือสีดำเริ่มต้น สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา เพราะพวกเขาต้องการเห็นผลลัพธ์จริงของภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาพนั้นจำเป็นต้องซ้อนทับบนพื้นหลังอื่นๆ

โปรแกรมดูมักใช้รูปแบบกระดานหมากรุก (ตารางสีเทาและสีขาว) เพื่อแสดงพื้นหลังโปร่งใส เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นส่วนที่โปร่งใสได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกรบกวนจากสีพื้นหลัง

>