Trình xem hình ảnh PNG trực tuyến

Xem hình ảnh PNG, hỗ trợ các pixel trong suốt

Loading...

Giới Thiệu Công Cụ

Trình xem hình ảnh PNG trực tuyến sử dụng mô hình bàn cờ xám và trắng để hiển thị các nền trong suốt, đảm bảo phân biệt rõ ràng hơn giữa các điểm ảnh trong suốt và nền, để nội dung hình ảnh không bị ảnh hưởng bởi màu nền.

Trình xem hình ảnh PNG có thể hiển thị chính xác các phần trong suốt của hình ảnh mà không cần sử dụng nền trắng hoặc đen mặc định. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà thiết kế và nhà phát triển vì họ cần xem hiệu ứng thực tế của hình ảnh, đặc biệt khi hình ảnh cần được phủ lên các nền khác.

Trình xem thường sử dụng mẫu bàn cờ (các ô vuông xám và trắng) để hiển thị các nền trong suốt, đảm bảo rằng các phần trong suốt có thể được nhìn thấy rõ ràng mà không bị ảnh hưởng bởi màu nền.

>